ประกาศโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เรื่อง ผลการจัดชั้นเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบ ๒)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *