ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน

เนื่องจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ทางสพฐ.แจ้งให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จึงขอประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักเรียนได้จาก page และ website ของโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *