ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ศิลปะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ศิลปะ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา Sunthonphupittaya Secondary School ประกาศ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว 05.11.2022"