ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ศิลปะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ศิลปะ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา Sunthonphupittaya Secondary School ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือก ครู้อัตราจ้างชั่วคราว 07.11.2022"