ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (เจ้าของภาษา)

Announcement of the results of those who have passed the competency assessment to be selected as a hired teacher
Position: Foreign teacher (native speaker)
ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (เจ้าของภาษา)