การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 (แบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
เรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 (แบบออนไลน์)
ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สามารถเข้าสมัครได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.sunthonphu.ac.th/
https://www.facebook.com/PR.SPSS
**หมายเหตุ นักเรียนสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในระบบออนไลน์ (Google form) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

-นักเรียนม.1 โรงเรียนในเขตบริการ ที่กรอกใบสมัครแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลใบสมัครในระบบออนไลน์ และนักเรียนม.4 (นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเดิม)ที่ได้โควตาไม่ต้องกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน
-การจัดห้องเรียน จัดตามที่นักเรียนเลือกแผนการเรียน (**โดยพิจารณาผลการเรียนประกอบด้วย) ในกรณีห้องเรียนใดนักเรียนเต็มห้อง จะจัดให้อยู่ห้องอื่นไปก่อน เมื่อเรียนไป 1 ภาคเรียนจะมีการปรับห้องอีกครั้ง
-จำนวนการรับสมัคร (รับเข้าเรียนทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน)
*ม.1 รับจำนวน 200 คน
*ม.4 รับจำนวน 120 คน
-เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเรียน ให้นำมาในวันเปิดภาคเรียน
-วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (มีการเรียนการสอนตามปกติโดยคำนึงถึงสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด-19 หากสถานการณ์คลี่คลายนักเรียนจะต้องมาเรียนที่โรงเรียน หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายทางโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์)
เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด-19 กำลังส่งผลกระทบทั่วทั้งประเทศ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *