๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *