โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับการนิเทศการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ (On site) จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *