โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2565

สาระน่ารู้ วันดินโลก World Soil Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *