โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 ทึ่ห้องโสตทัศนศึกษา มีกิจกรรมดังนี้
1.การแข่งขันร้องเพลงสากล
2.สะกดคำภาษาอังกฤษ
3.ตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส
***ขอให้ครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันคริสต์มาสและรับของรางวัลมากมาย***
ขอเชิญชวนครูทุกท่านแต่งกาย ใส่ชุดสีสัน ร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์ร่วมกันนะคะ