โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 39 โดยมี คุณคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ เป็นประธานในพิธี คุณจักรพันธ์ กสิกรรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ร.ต.อ. อดิเรก วงษ์จำปา เป็นนักกีฬาอาวุโส และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา จ.ระยอง นายกสมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมคณะฯ คณะครู ผู้นำชุมชน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โอกาสนี้ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอบคุณครับ