โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ครูทรงพล โลหิตนาวิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา  มหกรรมกีฬาระยองเกม ประจำปี2565  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ครูทรงพล โลหิตนาวิน นำเด็กหญิงอรนลิน โรลันดา เป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พร้อมด้วย ครูพงษ์เพชร มีบุญ นำเด็กชายฐิติพงศ์ มีบุญเป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมแข่งขันเปตอง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาคตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี