โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จ.อุดรธานี

วันที่ 12 กันยายน 2565
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จ.อุดรธานี นำโดย นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสุนทรภู่