โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้นำลูกเสือเข้าร่วมงาน “ชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.ชบรย ครั้งที่ 6

วันที่ 2-4 กันยายน 2565
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้นำลูกเสือเข้าร่วมงาน “ชุมนุมสุดยอดลูกเสือ สพม.ชบรย ครั้งที่ 6 และฝึกทักษะลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด ปี 2565” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี