โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา บริจาคช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมที่สนามกีฬาหมู่ที่ 1 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 9 กันยายน 2565
งานชุมชนสัมพันธ์ นำโดยรองผู้อำนวยการบุญทริกา สุรธัช และคณะครู ได้นำน้ำดื่มและอาหารแห้ง บริจาคช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมที่สนามกีฬาหมู่ที่ 1 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง