โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้าร่วมอบรมในโครงการ ขยะศูนย์ ลำคลองสวย รวยด้วยสุขภาพ บ้านคลองลาวน

วันที่ 15 กันยายน 2565
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเข้าร่วมอบรมในโครงการ ขยะศูนย์ ลำคลองสวย รวยด้วยสุขภาพ บ้านคลองลาวน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นายศิริชัย หอมดวงศรี พร้อมครูทิวาพร คนหาญและนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ คลองลาวน ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง