โครงการ “นายอำเภอพบเยาวชนวัยใสในสถานศึกษา”

ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง พร้อมคณะ เดินทางมาพบผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ตามโครงการ “นายอำเภอพบเยาวชนวัยใสในสถานศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแกลง (ศป.ปส.อ.แกลง)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *