แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 69 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>Click<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *