แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการอีอีซี สแควร์ ประจำปี 2562

คณะผู้บริหารคุณครูและนักเรียนแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการอีอีซี สแควร์ ประจำปี 2562 EEC2 Environmental Empowerment CAMP & Contest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *