เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นางสาวบุญทริกา สุรธัช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมการแสดงในเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแกลง ประจำปี 2565 ชุดการแสดง “คีตกวีศรีสุนทรภู่”

🔮อำนวยการแสดงโดยนายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

🔮ฝึกซ้อมโดย นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *