“อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2565” (Peace Message and Silence for Peace on The International Day of Peace 2022)

วันที่ 21 กันยายน 2565
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียน และนักเรียนทุกคน ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง “อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2565” (Peace Message and Silence for Peace on The International Day of Peace 2022)