อบรมแกนนำนักสืบชายหาด

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำนักสืบชายหาด ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชายหาด ลงพื้นที่สำรวจสิ่งมีชีวิตและเก็บขยะ บริเวณหาดหินศาลเจ้าแม่พิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *