อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโค้ช ผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโค้ช ผู้นำระบบนิเวศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *