สุนทรภู่เกม ครั้งที่ 36

ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน สุนทรภู่เกม ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มได้ Link นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1dLV8yVRW07pSN5LXamKUldE3ACxpYtKN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *