สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง