สถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

วันที่ 19 กันยายน 2565
สถานีตำรวจภูธรบ้านกร่ำได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา