วันที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *