วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำโดย รองผู้อำนวยการ นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ นางสาวบุญทริกา สุรธัช และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จ.นครราชสีมา ณ หอประชุมสุนทรภู่

วันที่ 1 กันยายน 2565
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำโดย รองผู้อำนวยการ นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ นางสาวบุญทริกา สุรธัช และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเฉลียงพิทยาคม จ.นครราชสีมา ณ หอประชุมสุนทรภู่