ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันศึกษาสงเคราะห์

ครูชัญญานุช ทาปัน และนักเรียน 6 คน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันศึกษาสงเคราะห์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2562 ในวันที่ 23 / 7 /2562 ณ วัดบุนนาค และมีนักเรียนรับทุนการศึกษา ทั้งหมด 6 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.เด็กชายศักดา แดงดิษฐ์ 1/3 2.เด็กชายสุริยงค์ น้อยมนตรี 2/4 3.เด็กชายถาม์พร แพทย์บัณฑิต 3/1 4.นายกรภัทร ดีพื้น 4/3 5.นางสาวนันทิมา ล่องแก้ว 6.นายอภิรักษ์ คงทน 6/2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *