ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคลัายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ พร้อมด้วย ครูฐานิตย์ นาคศิริ ครูประภาพร ปลายเนิน ครูสันทัด บุตรพรม ครูสุริยาพร นพกรเศรษฐกุล ครูอานนท์ อำพาศ ครูทรงพล โลหิตนาวิน และครูกิตติพัฒน์ รัตนวิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคลัายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *