ร่วมทำ MOU กับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ชุมชนชาวบ้านคลองละวน ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมชายหาดแหลมแม่พิมพ์

ท่านผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ กลุ่มนักสืบชายหาดร่วมทำ MOU กับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ชุมชนชาวบ้านคลองละวน ในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมชายหาดแหลมแม่พิมพ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *