ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานเสวนากิจกรรม Shade of Blue Ocean “ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม”

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ครูทิวาพร คนหาญ และครูขนิษฐา เท่าไม้สน นำนักเรียนแกนนำนักสืบชายหาด จำนวน 70 คน ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานเสวนากิจกรรม Shade of Blue Ocean “ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม” ณ บ้านเพ จังหวัดระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *