ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ครูญาณี เชื้อเมืองพาน นำนักเรียนชุมนุม Miracle of plant and rock เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ”ต่อยอดความคิด ด้วยวิทย์ใกล้ตัว” ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *