ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวี

ผอ.ศักดา สรรเสริญ ครูน้อมจิต หิรัญรัตน์ ครูอดิศร สีลุน และนักเรียนจำนวน 8 คน ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวี วันที่ 3 ก.ค.2562 ณ โรงเรียนสัตหีบ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียน EIS ของโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โดยมีพลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *