ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ครูขนิษฐา เท้าไม้สน ครูที่ปรึกษาชุมนุมนักสืบชายหาด นำนักเรียนชุมนุมนักสืบชายหาดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ร่วมกับกลุ่ม SCG และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านปลาธนาคารปู ณ บริเวณสะพานประแสสิน อ.แกลง จ.ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *