ร่วมกิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอแสดงความยินดีกับนักกลอนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอนสดุดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันเถลิงถวัลยราชสมบัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ . ระยอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม. ต้น
นางสาวนรินทร์ยา วงษ์พิทักษ์
เด็กชายฐิติพันธ์ พัฒนสาร
รางวัลชมเชยระดับ ม.ปลาย
นายสรชัช ก่อเกื้อ
นางสาวชญานิศ งามเสงี่ยม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *