ร่วมกิจกรรมการประกวดการแข่งขันงานเกษตรบางพระแฟร์

ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 นางสาวธัญลักษณ์ ใจสุข นำนักเรียน 6 คน เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดการแข่งขันงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่26 ประจำปี 2562 ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร ระดับมัธยมตอนปลาย/อาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา และ กิจกรรมการแข่งขัน ‘ดม ดื่ม ลอง ลิ้ม ชิมรส’ ระดับมัธยมตอนปลาย/อาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *