ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานตากสินโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีณ์สุดา คำเจริญ, นางสาวแก้วกัลยา ธรรมสนิท, นายกรภัทร์ ดีพื้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ พูดจาภาษาระยอง งานตากสินโครงการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *