ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานกาชาดระยอง

นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมการแข่งขันพูดจาภาษาระยอง งานกาชาดระยอง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
1. นางสาวปวีณ์สุดา คำเจริญ
2. นายกรภัทร์ ดีพื้น
3. เด็กหญิงอริษา วงษ์ศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *