ร่วมการประชันกลอนสด ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสรชัช ก่อเกื้อ นางสาวชญานิศ งามเสงี่ยม นางสาวฉัตรแก้ว มนตรี
นางสาวภัณฑิรา จันทร์พราหม์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประชันกลอนสด ของสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญพระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย) ป.ธ.4 วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *