รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา โครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ประจำปี 2560

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย ครูพัชนี  ควรหา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเดินตามรอยสุนทรภู่ ณ ลานหมุดกวีที่ 18 เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง  โดยรับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

“ด.ญ.แก้วกัลยา ธรรมสนิท ชั้น ม.2/1”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

“นายณัฐปคัลภ์ ไชยะ ชั้น ม.5/1”

รางวัลชมเชย การแข่งขันขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

“นางสาวมัทนี ธรรมสนิท และนางสาวพีรนันท์ อินทจักร์ ชั้น ม.6/1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *