รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รับการติดตามตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>คลิก<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *