มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ดร.ดำรงค์  ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนและคณะครูในการจัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560


ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ https://drive.google.com/…/1H0j_GV-p3lVzm3nQW65_V7LHpeC7r_Te

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *