มอบรางวัลในการแข่งขันกีฬา

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ทำการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยเรียนเชิญ ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบรางวัล

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *