มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีคุณครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาโท

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครูสริยาพร นพกรเศรษฐกุล และครูรัฐศักดิ์ เครือวัลย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาโท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *