พิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ได้จัดพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *