ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

✨✨ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
– การแข่งขันการตอบปัญหาคำศัพท์ที่สำคัญทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
#ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ระยอง
1.นายธาวิน ธนอัศวโชติ
2.นางสาวนภัสสร สามารถกุล

#รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
1.นางสาวกานติมา ควรหา
2.นางสาวกุลธรา บุตรงาม

#รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
1.นายชัชพงศ์ ศรีวงค์
2.นายสหพัฒน เรียงจันทึก

– การแข่งขันการตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
#ชนะเลิศ โรงเรียนคลองพลูวิทยา
1.นางสาววีรญา บุญนะ
2.นางสาวกัลยรักศ์ คุณเศรษฐ

#รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนคลองพลูวิทยา
1.นางสาวหทัยรัตน์ เฉื่อยวิบูลย์
2.นางสาวอาทิตยา ครองบาล

#รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
1.นางสาวกมลวรรณ ทองศรี
2.นางสาวธัญศิริ เลิศโอสถ

– การแข่งขันการตอบปัญหาทางดิน ปุ๋ย และธาตุอาหารพืช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาเทคโลโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
#ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์
1.นางสาวอมรรัตน์ เฮี้ยวสำราญ
2.นางสาวประภาสิริ สิทธิมาลัยรัตน์

#รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
1.นายศิวะนนท์ รื่นฤทัย
2.นายพิภพภัทร พ่อตาแสง

#รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
1.นางสาวเจนจิรา จันทร์สอางค์
2.นางสาวฐิติพร ฉายาชวลิต

✨📸ชมภาพเพิ่มเติมทั้งหมดที่นี่ 👉👉 https://drive.google.com/…/1odFfAxD3ACqN0cdCt6R6qMycntKB2FY…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *