บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *