นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จ.ชลบุรี

วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2560  กลุ่มงานแนะแนว นำโดย ครูญาณี  เชื้อเมืองพาน นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตงาม ครั้งที่ 9 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน อ.แกลง ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง บ้านคอกม้า คาวบอยฟาร์ม จ.ชลบุรี   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *