ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสุนทรภู่ นำนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จำนวน 100 คน ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรแบบพอเพียง รวมถึงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *